• Wallbox Pulsar Plus

  • 5 meter svart alt. vit15 995 kr
  • 7 meter svart alt. vit16 995 kr

Laddare Wallbox Pulsar Plus

• Möjlighet till Wi-Fi och Bluetooth-anslutning

• Inkluderar 5 alt 7 meter typ 1 eller typ 2 laddningskabel

• Integrerad DC-skydd (DC 6mA)

• Integrerad energimätning, enkel fördelning av kostnader även offline

• MyWallbox - full kontroll på webb och genom MyWallbox-appen

• Ladda när strömmen är billigast, användar-ID och många fler funktioner)

• Utvecklat och producerat i Europa för nordiska förhållande

• Gratis kundsupport – 010 888 70 24

• 3 års garanti

Det här ingår vid en standardinstallation (Utförs av Bravida):

• Installation under ordinarie arbetstid. Mellan kl. 07:00 - 16:00

• Installation, utförd av behörig elektriker, monterad på vägg

• Upp till 10 meters kabel mellan laddboxens placering och elcentralen

• 1 st håltagning i ”lättvägg” (ej betong eller liknande)

• 1 st personsskyddsautomat 3X16 A (jordfelsbrytare) som enbart går till laddboxen

• Laddboxen kommer att leverera 11 kW


Övriga förutsättningar är:

• Fastigheten är fackmannamässigt ansluten till elnätet på tre faser

• Det finns utrymme att koppla in laddboxen i fastighetens elcentral

• Laddboxen placering är i samma fastighet som elcentralen