• Wallbox Pulsar Plus

  • Wallbox Pulsar Profr. 8 250 kr*

Laddare Wallbox Pulsar Plus

• Utvecklad och producerad i Europa för nordiska förhållanden.
• 3 års garanti.
• ROT-berättigad.
• MyWallbox – få full kontroll via webb eller via MyWallbox-appen.
• Integrerad energimätning, enkel fördelning av kostnader även

  offline. 
• Möjlighet till Wi-Fi och Bluetooth-anslutning.
• Inkluderar 5 alt 7 meter typ 1 eller typ 2 laddningskabel.
• Integrerad DC-skydd (DC 6mA).
• Ställbar laddning, välj själv när och hur mkt som ska laddas.
• Gratis kundsupport – 010 888 70 24


Det här ingår vid en standardinstallation (Utförs av Bravida):

• Installation under ordinarie arbetstid. Mellan kl. 07:00 - 16:00

• Installation, utförd av behörig elektriker, monterad på vägg

• Upp till 10 meters kabel mellan laddboxens placering och elcentralen

• 1 st håltagning i ”lättvägg” (ej betong eller liknande)

• 1 st personsskyddsautomat 3X16 A (jordfelsbrytare) som enbart går till laddboxen

• Laddboxen kommer att leverera 11 kW


Övriga förutsättningar är:

• Fastigheten är fackmannamässigt ansluten till elnätet på tre faser

• Det finns utrymme att koppla in laddboxen i fastighetens elcentral

• Laddboxen placering är i samma fastighet som elcentralen